Statek Vraných - č.p. 1

Statek vraných je historická stavba postavená na místě starších gruntů a statků. Kdy přesně byl postaven, není známo a z písemných záznamů vyplývá jen to, že na počátku 18. století patřil jakýsi zde stojící statek Houdkovým. Ve štítu je uveden letopočet 1777, snad rok provedení větších stavebních úprav hlavní budovy a výstavby špýcharu.

Na počátku 19. století se jedna příslušnice rodu Houdkových provdala za příslušníka rodu Vraných. Tím se statek stal majetkem rodu, po němž nese jméno. Snad z roku 1807 pochází zdejší stodola. Roku 1813 zde snad měl přespat Napoleon Bonaparte. Dne 15. července 1827 vypuknul v domě č.p. 6 požár, jehož obětí se stalo několik domů včetně statku Vraných. Ten pak prošel, zřejmě roku 1829, opravou. Při rekonstrukci byla zřejmě ke špýcharu přistavěna pavlač. Oprava školní budovy č.p. 3 se protáhla a sýpka špýcharu proto sloužila jako učebna.

V první polovině 20. století vlastnili statek synové Karel a Vilém Vraní. Vilémova manželka Helena ho pak vlastnila až do roku 1968. Za tu dobu však hodně zchátral a proto byla ihned zahájena jeho rekonstrukce. Trvala však mnoho let a roku 1978 byla zbrzděna dokonce smrtí stavitele Vladimíra Koláře.

Celý statek je obehnán původní ohradní zdí z lomového kamene nebo nově postavenou cihlovou zdí. Do statku se vstupuje z východu z návsi půlkruhově zaklenutou bránou či malou brankou po její levé straně. Napravo od brány se nachází přízemní obytná budova statku se sedlovou střechou. Interiér má tradiční dispozici – rozlehlou vstupní síň s kuchyní a chlebovou pecí, která prostupuje až do velké světnice s okny, která vedou na náves. Na druhou stranu od vstupní síně se nachází druhá světnice a podsklepená komora. Před statkem se nachází 15 metrů hluboká, ve skále vytesaná, studna s průměrem 2 metry. Nalevo od vstupu stojí patrový výminek se špýcharem se sedlovou střechou a pavlačí. V jeho interiéru se nachází hlavní síň, podsklepená komora a na západní straně konírna. Horní patro je na straně obrácené k návsi tvořeno výminkem, uprostřed se nachází černá kuchyně a malá komora a na západní straně sýpka. V zadní části areálu statku se nachází průjezdná stodola z lomového kamene se sedlovou střechou.

 
  1. Hlavní strana
  2. Místa
  3. Statek Vraných - č.p. 1