Bohnická fara - č.p. 4

První zpráva o samostatné bohnické farní obci v pražské diecézi pocházejí z let 1344 – 1350, kdy byl arcibiskupem Arnošt z Pardubic.

Po skončení husitských válek nebyla fara delší dobu využívána.

Roku 1702 byly Bohnice připojeny k faře v Liboci. Bohnická fara je jednopatrová barokní budova s valbovou střechou pocházející z roku 1738. V tomto roce totiž byla obnovena samostatná bohnická farní obec.

Dne 15. července 1827 vypukl požár v domě č.p. 6 a rozšířil se na několik dalších budov včetně fary. Během tří let však byla budova zrekonstruována. Při této opravě byly obnoveny fasády a upravena barokní výzdoba.

Na počátku 21. století proběhla rekonstrukce fary. Byly upraveny zdi, opravena okna, předělána elektroinstalace, později došlo i dvůr a zahradu.

Brána do dvora je jednoduchá, oblouková. Hlavní budova fary je jednopatrová a zaklenutá valbovou střechou. Je podsklepená valeně klenutými sklepy. K faře přiléhá jednoduchá přízemní stavba zaklenutá plackami.

 
  1. Hlavní strana
  2. Místa
  3. Bohnická fara - č.p. 4